آخرین اخبار و گزارش ها در مورد فعالیت و برنامه های کاری و تلویزیونی دکتر سید مقداد طباطبائی در این بخش قرار خواهد گرفت :

فوریه 5, 2019

درمان بیماران پلی نوروپاتی به روش تحریک الکتریکی اعصاب و عضلات

ژانویه 17, 2019

دانلود برنامه یک فنجان سلامت

ژانویه 8, 2019

حضور دکتر طباطبایی در برنامه یک فنجان سلامت