13 دی 1397

لاپاروسکوپی چیست ؟

لاپاروسکوپی ( Laparoscopy ) لاپاروسکوپی عملی است که برای دیدن اعضای داخل شکم بکار میرود. وسیله نازکی بنام لاپاروسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف […]