2 فروردین 1398
جراحی PCNL توسط دکتر طباطبایی

جراحی PCNL

تصاویر و ویدیو زیر مربوط به جراحی PCNL ( جراحی بدون بخیه سنگ کلیه در بیماری با سنگ بسیار بزرگ شاخ گوزنی کلیه ) که توسط […]
6 بهمن 1397

تصاویر جراحی پیشرفته لاپاروسکوپی

تصاویر و ویدیویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد مربوط به جراحی پیشرفته لاپاراسکوپی و برداشتن غده فوق کلیه سمت راست در بیماری با تشخیص فئوکروموسیتوم […]